`

323-356-1577

By appointment.

E-mail: PapillonG@gmail.com

Sign up here for our E-Mail Updates


 

Papillon Gallery specializes in European and American paintings and sculpture from the period 1890-1950, with emphasis on the School of Paris. Modernist figurative works that capture the ambiance of the period are our particular focus. Our book “Modern Figurative Paintings: The Paris Connection” documents many of the artists we handle. A follow-up book, "Modern Figurative Paintings: Paris and The Modern Spirit" is now available.

 


 

 


TE OF LASGOW

WE ARE ALWAYS LOOKING FOR WORKS BY THE FOLLOWING LITHUANIAN ARTISTS:

Bagdonas, Juozas (1911-2005)

Bakas, Samuel (1933- )

Band, Max (1900 – 1974)

Bartkus, Ray (1961 - )

Blatas (aka) Blatt, Neemiya Arbit (1908 – 1999)

Dargis, Alfonsas (1909 – 1996)

Dobkeviciute Pauksteine, Jadvyga (1913- 2005)

Dobuzinskis, Mstislavas (1875-1957)

Dokalskaite – Paskeviciene, Ona (1912 - )

Domsaitis, Pranas (1880 – 1965)

Dubeneckis, Vladimiras (1888-1932)

Elskus (Bielskis), Albinas (1926 – 2007)

Epstein, Jehua Meier (1870 – 1945)

Gailius, Pranas (1928 - )

Galdikas, Adomas (1893 – 1969 )

Galaune, Paulius (1890 – 1988)

Griskevicius, Algirdas (1954 - )

Gerlikiene, Petronele (1905-1979)

Ignas (Ignatavicius), Vytautas (1924 – 2009)

Indenbaum, Léon (1890 – 1981)

Jankauskaite – Mikneviciene, Rima (1942 - )

Janusas, Ceslovas (1907 – 1994)

Kalpokas, Petras (1880 – 1945)

Kasiulis, Vytautas (1918 – 1995)

Kaupas, Povilas (1898 – 1978)

Kelecius, Jonas (1918 – 2001)

Kempinas, Zilvinas (1969 - )

Kezys, Algimantas (1928 - )

Kiaulenas, Petras (1909 – 1955)

Kikoine, Michael (1892 – 1968)

Krasauskas, Stasys (1929 – 1977)

Kremegne, Pinchus (1890 – 1981)

Krestin, Lazar (1868 – 1938)

Lape, Pranas (1921 – 2010)

Lipchitz, Jacques (1891 – 1973)

Mackevicius, Jonas (1872 – 1954)

Mane-Katz, Emmanuel (1894 – 1962)

Mieliuis, Juozas (1919 – 2009)

Montvila (Montviliene), Giedre (1941-)

Murinas, Bronius (1906 – 1986)

Paskevicius, Mykolas (1907 - )

Pautienius, Juozas (1900 – 1978)

Petravicius, Viktoras (1906 – 1989)

Petrikonis, Antanas (1923 – 1982)

Puzinas, Povilas (1907 – 1967)

Rackus, Jurgis (1927 -)

Ratas (Rataiskis), Vaclovas (1910 – 1973)

Rimsa, Jonas (1903 – 1978)

Rukstele, Antanas (1906 – 1990)

Sakalas, Vytautuas (1951 - )

Samuolis, Antanas (1899 – 1942)

Schatz, Boris (1867 – 1932)

Segall, Lasar (1891 – 1957)

Sileikis, Mikas (1893 – 1987)

Soutine, Chaim (1893 – 1943)

Tamosaitis, Antanas (1906 – 2005)

Urbaityte (Urbaitis), Elena (1922 – 2006)

Valeska, Adolfas (1905 – 1994)

Valius, Telesforas (1914 -1977)

Varnas, Adomas (1879 – 1979)

Vedegyte-Palubinskiene, Nijole (1932- )

Viesulas (Veselauskas), Romas (1918 – 1986)

Virkau, Vytautas Osvaldas (1930 - )

Vizgirda, Viktoras (1904 – 1993)

Zadkine, Ossip (1890 – 1967)

Zapkus, Kestutis (1938 - )

Zilius, Vladislovas (1939 – 2012)

Zmuidzinavicius, Antanas (1876 – 1966)

Zorach, William (1889-1966)

Zoromskis, Kazimieras (1913 – 2004)

Zuckerman, Benzion (1890- 1944)